Gemensamt

Här kommer exempelvis att finnas information om vilka som sköter vissa gemensamma angelägenheter på uppdrag åt föreningen, exvis kabelnät, elnät, väghållning (inklusive snöröjning), belysning av gemensamma ytor (gator, gränder, p-platser) med telefonadresser för felanmälan.

Senast uppdaterad (2011-05-18 17:09)