Avgift

Avgiften är 7000 kr för 2014 och betalas halvårsvis (3 500 kr) per 30 juni och 30 november.

 

Det man, som betalande, får för avgiften är:

 

- Tillgång till grundutbud av kanaler för TV (via kabelTV)


- Underhåll och reparation av föreningens gemensamma egendom som belysning, lekplatser, garage, parkeringsplatser och vägar

 

- Tillgång till lekplatser och övriga gemensamma ytor

- Snöröjning och halkbekämpning vintertid av parkeringsplatser och vägarna som går parallellt med Ellagårdsvägen

- Tillgång till garage samt parkeringsplats på föreningens gemensamma parkeringsytor

- El för motorvärmare i garagen (i rimlig utsträckning; se föreningens trivselregler)