Föreningen

Bystämmans samfällighetsförening grundades 1975. Föreningen består av 147 fastigheter.