Städdag lördag 30/10!

Kom ihåg städdagen. Ta med dig kratta eller annat verktyg och kom till din parkering på lördag klockan 10.